STICHTING SAMARITA

 

Het geld wat we ophalen met het volleybaltoernooi gaat naar Stichting Samarita. De werkzaamheden van de Stichting bestaan uit:

  • Het verrichten van werkzaamheden aan kerkelijk gerelateerde en/of andere particuliere eigendommen van christenen in Oost Europa;
  • Het uitvoeren van projecten ten behoeve van het welzijn van kinderen en ouderen in deze landen;
  • Incidentele en structurele diaconale hulpverlening;
  • Het leveren van een daadwerkelijke bijdrage aan armoedebestrijding.
Actueel uitgeoefende activiteiten vanuit Stichting Samarita:
  • Winter(voedsel)hulp (in de maanden dec- maart)
  • Werkvakanties
  • Individuele diaconale hulp
  • Organisatie hulptransporten
  • Ondersteuning diverse projecten (oa kinderhuis, ouderenhuis, na-schoolse opvang straatkinderen)

 

Wilt u meer informatie?

Ga naar www.samarita.nl